منوی مرکز بهداشت
معرفی

 

سولماز چراغی

کارشناس برنامه سلامت باروری

تلفن : 09171408171 

 

شرح وظايف:  
-  نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي صحيح برنامه باروری سالم(طبق دستورالعملهای مربوطه)
-  جمع بندي آمار ارسالي از مراكز محيطي
-   ارسال آمار به واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتي
-  برنامه ريزي و تنظيم برنامه كارگاهها و كلاسهاي آموزشي برنامه باروری سالم
 - تهيه مطالب آموزشي در زمينه برنامه باروری سالم
 - برآورد ، هماهنگی ، همکاری در تامین و توزیع اقلام داروها و وسایل پیشگیری از بارداری
- همکاری در آموزش ضمن خدمت کارکنان رده های مختلف.

- تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه باروری سالم و ارائه آن به مسئولین ذیربط.

- پیگیری ، نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات باروری سالم در مراکز بهداشتی درمانی ، خانه های بهداشت

- هماهنگی جهت تشکیل کمیته نظارت بر خدمات جراحی پیشگیری از بارداری

 - ارائه خدمات آموزشی ، مشاوره ای در زمینه های مختلف برنامه های باروری سالم.

- بهره گیری از اطلاعات و آمارهای حیاتی ، بهداشتی ، اجتماعی و اقتصادی و برنامه ریزی های منطقه ای.

-هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی و برون بخشی

- انجام سایر وظایف ارجاعی

 

امتیازدهی
اطلاعیه ها «آرشیو اخبار»
اطلاعیه واگذاری خدمات عمومی شبکه بهداشت گچساران
نظرسنجی
خدمات مرکز بهداشت را چطور ارزیاب می کنید.

ضعیف
متوسط
خوب
عالی

مجتمع ادارات ،جنب اداره دارایی و فرمانداری ، مرکز بهداشت شهید علیزاده تلفن: 5825 - 3233 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان گچساران است . @2107
طراحی و توسعه در اداره ی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج