منوی مرکز بهداشت
فرایند صدور کارت تندرستی

 

- عنوان فرایند : صدور کارت تندرستی

2- هدف فرا یند :کنترل بر سلامت متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

3- خدمت دهندگان : رئیس مرکز بهداشت- کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط - مسئول صدور کارت تندرستی -- کارشناس مسئول آزمایشگاه بیمارستان - مسئول صدور قبوض صدور کارت سلامت - پزشک درمانگاه شماره 2

4- خدمت گیرندگان : کلیه متصدیان اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی مشمول ماده 13

5- دامنه مسئولیت :  رئیس مرکز بهداشت - مسئول واحد بهداشت محیط - مسئول صدور کارت تندرستی - کارشناس مسئول آزمایشگاه بیمارستان - پزشک درمانگاه شماره 2

6- دامنه کاربرد : افراد جامعه

7- مراحل انجام کار :

* مراجعه متصدیان فاقد کارت به مرکز بهداشت

* مراجعه به کارشناس مسئول بهداشت محیط

* مراجعه به مسئول صدور کارت تندرستی جهت درافت فرم معاینات پزشک

* مراجعه به درمانگاه شماره2 جهت معاینه پزشکی ودستور آزمایش مدفوع و اخذ قبض معاینات پزشک و صدور کارت سلامت

* مراجعه به آزمایشگاه بیمارستان و انجام آزمایش

* دریافت جواب از آزمایشگاه

* مراجعه به درمانگاه شماره 2 جهت اخذ تاییدیه پزشک

* در صورتیکه فرد در معاینات پزشکی سالم باشد و تایید پزشکان درمانگاه :

الف : مراجعه مجدد به مسئول واحد بهداشت محیط و تایید مراحل انجام کار و ارجاع به مسئول صدور کارت تندرستی 

ب : صدور کارت تندرستی توسط مسئول صدور کارت

ج: گرفتن امضاء از کارشناس مسئول بهداشت محیط

د : گرفتن امضاء از رئیس مرکز بهداشت

ه : مراجعه ارباب رجوع به دیبرخانه جهت شماره نمودن کارت

و : برگرداندن مدارک فوق به واحد بهداشت محیط

* در صورتیکه فرد از نظر معاینه پزشکی سالم نبود:

الف : شروع درمان

ب: مراجعه مجدد به پزشک جهت تکمیل درمان

ج : انجام مجدد آزمایش

د : در صورتیکه فرد در معاینات پزشکی سالم باشد کلیه مراحل قبل انجام می پذیرد

8- مدت زمان انجام کار : دو روز تا 10 روز

9- قوانین و مقررات : پیوست می باشد

10- مدارک مورد نیاز : قبض مبالغ آزمایش- قبض معاینات پزشک و قبض صدور کارت - یک قطعه عکس - نتایج معاینات پزشک و نتیجه آزمایش

11- فرمهای مورد عمل : پیوست می باشد

12- نوع فن آوری مورد استفاده : کیت OB- لام -لامل- سمپلر - میکروسکوپ - کامپیوتر

 

 

 

ردیف

فعالیت

 

صدور کارت سلامت

 

زمان

مدت زمان دقیقه

1

 

مراجعه متصدیان فاقد کارت به مرکز بهداشت

در طول سال

5

2

مراجعه به کارشناس مسئول بهداشت محیط

 

 

"

2

3

 

مراجعه به مسئول صدور کارت تندرستی جهت درافت معاینات پزشک

 

"

5

4

 

مراجعه به درمانگاه شماره2 جهت معاینه پزشکی

"

30

5

اخذ قبض معاینات پزشک و صدور کارت سلامت

 

 

"

5

6

 

مراجعه به آزمایشگاه بیمارستان و انجام آزمایش

"

10

7

 

دریافت جواب از آزمایشگاه

"

5

8

 

مراجعه به درمانگاه شماره 2 جهت اخذ تاییدیه پزشک

"

30

9

 

تاییدیه پزشک :

"

 

*

 

مراجعه مجدد به مسئول واحد بهداشت محیط

"

1

*

 

صدور کارت تندرستی توسط مسئول صدور کارت

"

5

 

*

 

گرفتن امضاء از کارشناس مسئول بهداشت محیط

"

1

*

 

گرفتن امضاء از رئیس مرکز بهداشت محیط

 

 

"

3

*

مراجعه ارباب رجوع به دیبرخانه

 

"

5

*

برگرداندن مدارک فوق به واحد بهداشت محیط

 

"

2

10

 

در صورتیکه فرد از نظر معاینه پزشکی سالم نبود:

 

"

 

*

 

شروع درمان

"

 

*

مراجعه مجدد به پزشک جهت تکمیل درمان

 

"

30

*

 

انجام دستورات پزشک به منظور درمان

"

10روز

*

تکرار مراحل قبل

 

"

1 ساعت

 

 

 

 


 

امتیازدهی
اطلاعیه ها «آرشیو اخبار»
اطلاعیه واگذاری خدمات عمومی شبکه بهداشت گچساران
نظرسنجی
خدمات مرکز بهداشت را چطور ارزیاب می کنید.

ضعیف
متوسط
خوب
عالی

مجتمع ادارات ،جنب اداره دارایی و فرمانداری ، مرکز بهداشت شهید علیزاده تلفن: 5825 - 3233 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان گچساران است . @2107
طراحی و توسعه در اداره ی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج