منوی مرکز بهداشت
کودکان

نام و نام خانوادگی : حمیرا قاسم پور

سمت : کارشناس برنامه کودکان


شرح وظایف :

1-    برنامه ریزی و تعیین اهداف برنامه های مانا کودک سالم شیر مادر و مرگ و میر کودکان

2-    اجرای برنامه ها و کارگاههای آموزشی برنامه کودکان

3-    نظارت و پایش مستمر بر کمیت و کیفیت خدمات در برنامه کودکان

4-    تجزیه و تحلیل شاخصها و عملکرد برنامه کودکان

5-    برگزاری کمیته های مرگ و میر کودکان هر دو ماه یکبار و درج صورتجلسات در پورتال کودکان

6-    پرسشگری و پیگیری مرگ کودکان زیر 5سال و درج پرسشنامه ها در پورتال کودکان

7-    برگزاری کمیسیون شیر خشک یارانه ای ماهی یکبار

8-    صدور و تحویل کوپن های شیر خشک یارانه ای

9-     مشاوره شیر مادر جهت متقاضیان شیر خشک

10-                    هماهنگی با واحد های درون و برون بخشی در خصوص برنامه های کودکان

11-                    برآورد و پیگیری مکمل ها و تجهیزات برنامه کودکان

اطلاعیه ها «آرشیو اخبار»
اطلاعیه واگذاری خدمات عمومی شبکه بهداشت گچساران
نظرسنجی
خدمات مرکز بهداشت را چطور ارزیاب می کنید.

ضعیف
متوسط
خوب
عالی

مجتمع ادارات ،جنب اداره دارایی و فرمانداری ، مرکز بهداشت شهید علیزاده تلفن: 5825 - 3233 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان گچساران است . @2107
طراحی و توسعه در اداره ی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج