منوی مرکز بهداشت
معرفی

آقای احمد پکدل

سمت : کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریها


آقای رضا رمضانی

سمت : کارشناس بیماریها


خانم نازنین شهابی

سمت: کارشناس بیماریها


خانم رفعت مقیمی مفرد آبده گاه

سمت :   کارشناس مسول بیماریهای غیرواگیر  

تماس :   09175171936

شرح وظایف :

1-     پیش بینی و تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه

2-     نظارت و بررسی آمار بیماریها و عملیات انجام شده در واحدهای تایعه

3-     شرکت در جلسات برون بخشی و درون بخشی

4-     شرکت در کارگاههای استانی و کشوری

5-     ارایه گزارش عملکرد به صورت فصلی و سالیانه

6-     گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار بیماریها و تنظیم گزارش نهایی و ارسال به معاونت بهداشتی (واحد بیماریها)

7-     برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت و فشارخون و ادغام آن در نظام شبکه های بهداشت

8-     برنامه کشوری پیشگیری از بروز تالاسمی

9-     برنامه کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث در نظام شبکه های بهداشتی و درمانی

10-  برنامه کشوری ثبت مصدومین در بیمارستانها

11-  طرح کشوری نظام مراقبت غیر واگیر

12-  طرح  کشوری پیشگیری و کنترل بیماری pku

13-  برنامه کشوری غربالگری بیماری pku در نوزادان

14-  رابط استانی برنامه pku (پیگیری بیمارا-تهیه غذاهای رژیمی و دریافت جواب آزمایشات)

15-  برنامه کشوری مبارزه با تب خونریزی دهنده کنگو کریمه

16-  برنامه کشوری مبارزه با کیست هیداتیک

17-  مقابله با اپیدمیها

18-  کارشناس برنامه ماده37(جلوگیری از تبلیغات مصرفی غیرمجاز)

19-  برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی

20-  کارشناس برنامه ژنتیک و راه اندازی برنامه ژنتیک جهت زوجین pkuو ارجاع آنها

 

1-   ارایه گزارش عملکرد به صورت فصلی و سالیانه

2-   گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار بیماریها و تنظیم گزارش نهایی و ارسال به معاونت بهداشتی (واحد بیماریها)

3-   برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای

4-   برنامه کشوری مبارزه با التور

5-   برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای اسهال خونی

6-   برنامه کشوری مبارزه با تیفویید

7-   برنامه کشوری مبارزه با مالاریا

8-   برنامه کشوری مبارزه با سل و استراتژی های DOTS

9-   مقابله با اپیدمی ها

 

1-     گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار بیماریها و تنظیم گزارش نهایی و ارسال به معاونت بهداشتی (واحد بیماریها)

2-     برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت و فشارخون و ادغام آن در نظام شبکه های بهداشت

3-     برنامه کشوری مبارزه با مننژیت

4-     برنامه کشوری مبارزه باهپاتیت

5-     برنامه کشوری مبارزه با ایدز

6-     برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای آمیزشی(sti)

7-     برنامه کشوری مبارزه با بیماری هاری و حیوان گزیدگی

8-     برنامه کشوری مبارزه با لیشمانیوز پوستی و احشایی

9-     برنامه کشوری مبارزه با تب مالت

10-  برنامه کشوری کنترل هپاتیت

11-  برنامه کشوری مبارزه با سیاه زخم

12-  برنامه کشوری کاهش آسیب

13-  مقابله با اپیدمیها

14-  برنامه کنترل عفونت های بیمارستانی

15-  مراقبت بیماریها در امور پناهندگان

16-  برنامه کشوری مبارزه با عقرب و مارگزیدگی

 

 اطلاعیه ها «آرشیو اخبار»
اطلاعیه واگذاری خدمات عمومی شبکه بهداشت گچساران
نظرسنجی
خدمات مرکز بهداشت را چطور ارزیاب می کنید.

ضعیف
متوسط
خوب
عالی

مجتمع ادارات ،جنب اداره دارایی و فرمانداری ، مرکز بهداشت شهید علیزاده تلفن: 5825 - 3233 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان گچساران است . @2107
طراحی و توسعه در اداره ی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج